Machines well known on the market from 1988. TampoexperT - honesty, professionalism, reliability, good quality... Tampondruk (Tampodruk) Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - technika ich druku, zaliczana jako pochodna druku wklęsłego polegająca na nakładaniu farby drukarskiej za pomocą miękkiego gładkiego stempla zwanego tamponem. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Za pomocą tamponu o odpowiednim kształcie wykonywany jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach. Przez dobranie odpowiedniej farby możliwe jest drukowanie na podłożach takich jak tworzywa sztuczne, guma, szkło, metal, a także tkaniny itp. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania napisów na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, od długopisów, przez części samochodowe aż po panele czołowe różnego sprzętu AGD i RTV. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Do nadruku tą techniką potrzebne są: maszyna do tampodruku (tamponiarka), matryca (metalowa szlifowana płytka z wyrytym lub wytrawionym wzorem), tampon i farba. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) drukują wg schematu: 1.Pokrycie matrycy farbą. 2.Usunięcie nadmiaru farby za pomocą rakli (metalowy lub - rzadziej - gumowy lub z tworzywa sztucznego elastyczny zgarniacz) tak, by pozostała jedynie w szczelinach wzorca. 3.Dociśnięcie tamponu do płytki wzorcowej - farba zostaje przeniesiona na tampon. 4.Dociśnięcie tamponu do zadrukowywanego przedmiotu - farba zostaje ostatecznie osadzona. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania nadruków na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, dzięki temu posiadacz tamponiarki (tampodrukarka) osiąga wiele korzyści.
Gallery TampoexperT Język polski English language Russian language Machines and devices Exploitation materials Gallery Gallery Implements Printing forms Overprints Used machines Contact us Factory1 Factory2 Factory3 Factory4 Factory5 Factory6 Office1 Office2 Office3 Office4 Office5 Office6 Award Movies1 Movies2 Market leaders Printing techniques Giants in the industry Poster1 Poster2 Poster3 Poster4 Poster5 Poster6 Poster7 Poster8 Poster10 Poster11 Poster12 Poster13 Poster14 Poster15 Poster16