Machines well known on the market from 1988. TampoexperT - honesty, professionalism, reliability, good quality... Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - technika ich druku, zaliczana jako pochodna druku wklęsłego polegaj±ca na nakładaniu farby drukarskiej za pomoc± miękkiego gładkiego stempla zwanego tamponem. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Za pomoc± tamponu o odpowiednim kształcie wykonywany jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach. Przez dobranie odpowiedniej farby możliwe jest drukowanie na podłożach takich jak tworzywa sztuczne, guma, szkło, metal, a także tkaniny itp. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania napisów na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, od długopisów, przez czę¶ci samochodowe aż po panele czołowe różnego sprzętu AGD i RTV. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Do nadruku t± technik± potrzebne s±: maszyna do tampodruku (tamponiarka), matryca (metalowa szlifowana płytka z wyrytym lub wytrawionym wzorem), tampon i farba. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) drukuj± wg schematu: 1.Pokrycie matrycy farb±. 2.Usunięcie nadmiaru farby za pomoc± rakli (metalowy lub - rzadziej - gumowy lub z tworzywa sztucznego elastyczny zgarniacz) tak, by pozostała jedynie w szczelinach wzorca. 3.Doci¶nięcie tamponu do płytki wzorcowej - farba zostaje przeniesiona na tampon. 4.Doci¶nięcie tamponu do zadrukowywanego przedmiotu - farba zostaje ostatecznie osadzona. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania nadruków na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, dzięki temu posiadacz tamponiarki (tampodrukarka) osi±ga wiele korzy¶ci.
Machines and devices TampoexperT Język polski English language Russian language Machines and devices Exploitation materials Implements Printing forms Overprints Used machines Contact us Pad Printer Ink Tray Series – from 1 to 2 colors Pad Printer Ink Tray Series – from 4 to 8 colors Pad Printer Ink Tray Conveyor Series - from 2 to 8 colors Pad Printer Ink Cup Series – 1 color Pad Printer Ink Cup Series – from 2 to 6 colors Pad Printer Ink Cup Conveyor Series – from 2 to 5 colors Screen Printer Series Hot Stamper Series Other Machines ISO 2000 & CE New generation of machines Exposure units and compressors