Machines well known on the market from 1988. TampoexperT - honesty, professionalism, reliability, good quality... Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - technika ich druku, zaliczana jako pochodna druku wklęsłego polegaj±ca na nakładaniu farby drukarskiej za pomoc± miękkiego gładkiego stempla zwanego tamponem. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Za pomoc± tamponu o odpowiednim kształcie wykonywany jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach. Przez dobranie odpowiedniej farby możliwe jest drukowanie na podłożach takich jak tworzywa sztuczne, guma, szkło, metal, a także tkaniny itp. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania napisów na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, od długopisów, przez czę¶ci samochodowe aż po panele czołowe różnego sprzętu AGD i RTV. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Do nadruku t± technik± potrzebne s±: maszyna do tampodruku (tamponiarka), matryca (metalowa szlifowana płytka z wyrytym lub wytrawionym wzorem), tampon i farba. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) drukuj± wg schematu: 1.Pokrycie matrycy farb±. 2.Usunięcie nadmiaru farby za pomoc± rakli (metalowy lub - rzadziej - gumowy lub z tworzywa sztucznego elastyczny zgarniacz) tak, by pozostała jedynie w szczelinach wzorca. 3.Doci¶nięcie tamponu do płytki wzorcowej - farba zostaje przeniesiona na tampon. 4.Doci¶nięcie tamponu do zadrukowywanego przedmiotu - farba zostaje ostatecznie osadzona. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania nadruków na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, dzięki temu posiadacz tamponiarki (tampodrukarka) osi±ga wiele korzy¶ci.
Machines and devices TampoexperT Język polski English language Russian language Machines and devices Exploitation materials Gallery Implements Printing forms Overprints Used machines Contact us Pad Printer Ink Tray Series – from 1 to 2 colors Pad Printer Ink Tray Series – from 4 to 8 colors Pad Printer Ink Tray Conveyor Series - from 2 to 8 colors Pad Printer Ink Cup Series – 1 color Pad Printer Ink Cup Series – from 2 to 6 colors Pad Printer Ink Cup Conveyor Series – from 2 to 5 colors Screen Printer Series Hot Stamper Series Other Machines ISO 2000 & CE New generation of machines Exposure units and compressors