Machines well known on the market from 1988. TampoexperT - honesty, professionalism, reliability, good quality... Tampondruk (Tampodruk) Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - technika ich druku, zaliczana jako pochodna druku wklęsłego polegająca na nakładaniu farby drukarskiej za pomocą miękkiego gładkiego stempla zwanego tamponem. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Za pomocą tamponu o odpowiednim kształcie wykonywany jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach. Przez dobranie odpowiedniej farby możliwe jest drukowanie na podłożach takich jak tworzywa sztuczne, guma, szkło, metal, a także tkaniny itp. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania napisów na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, od długopisów, przez części samochodowe aż po panele czołowe różnego sprzętu AGD i RTV. Maszyny do tampondruku (tamponiarki) - Do nadruku tą techniką potrzebne są: maszyna do tampodruku (tamponiarka), matryca (metalowa szlifowana płytka z wyrytym lub wytrawionym wzorem), tampon i farba. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) drukują wg schematu: 1.Pokrycie matrycy farbą. 2.Usunięcie nadmiaru farby za pomocą rakli (metalowy lub - rzadziej - gumowy lub z tworzywa sztucznego elastyczny zgarniacz) tak, by pozostała jedynie w szczelinach wzorca. 3.Dociśnięcie tamponu do płytki wzorcowej - farba zostaje przeniesiona na tampon. 4.Dociśnięcie tamponu do zadrukowywanego przedmiotu - farba zostaje ostatecznie osadzona. Maszyny do tampodruku (tampodrukarki) stosuje się do wykonywania nadruków na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, dzięki temu posiadacz tamponiarki (tampodrukarka) osiąga wiele korzyści.
Contact us TampoexperT Język polski English language Russian language Machines and devices Exploitation materials Gallery Implements Printing forms Overprints Used machines Contact us General map Detail map Determine the route Determine the route Send mail